Wijsheid van een wijsgeer (Lao-Tse)

De volgende wijsheid leest als een gebed, een overpeinzing of een meditatie. Wat jij wilt. Ik stond er weer even bij stil…
Lao-Tse leefde zo’n 2500 jaar geleden.

163158__sea-beach-sunset-sky-palm-trees_p

“Wiens geest niet meer in het Ondoorgrondelijke wortelt,
moet leven vanuit de oorspronkelijkheid van zijn hart.
Wie die oorspronkelijkheid heeft verloren,
moet leven vanuit de liefde.
Wie niet meer vol liefde kan leven,
moet tenminste rechtvaardig handelen.
Wie zelfs dát niet meer kan,
moet zich door zeden en gewoonten laten leiden.

Het afhankelijk worden van de heersende moraal
is echter de onderste trede der zedelijkheid
en duidt reeds op verval.
Wie dán nog meent – door zijn verstand te ontwikkelen –
zijn hart te kunnen vervangen,
is een dwaas.

Tropisch regenwoud

Bedenk daarom:
de ware mens
volgt een innerlijke wet
en geen uiterlijk gebod.
Hij bepaalt zich tot de bron
en niet tot het water dat afvalstoffen met zich voert.
Hij zoekt steeds de oorsprong.”

Lao-Tse

 


Laat een Reactie achter

*) Uw eMail-Adres zal niet worden getoond.