Uitmelken of uitgemolken worden

  Uitmelken

Al enige tijd stoort het me mateloos dat er zo veel mensen onbaatzuchtig nuttig werk verrichten, terwijl even zo veel mensen onzinnig werk doen en hier grof voor betaald worden.

Waarom ontvangen vrijwilligers in de zorg geen fatsoenlijke beloning?

Waarom ontvangen megalomane CEO’s en topmanagers van graaiende en frauderende banken nog steeds topsalarissen en bonussen?

  vrolijkebankmanager

Waarom betalen we eigenlijk nog belasting als ‘ons geld’ slecht besteed wordt en steevast in de zakken van de foute lieden terecht komt?

  Spotprent_3_novembe_336494b-belasting-diefstal

Waarom betalen we nog steeds hypotheekrente aan onbetrouwbare banken die hiervoor geen enkele inspanning verricht hebben?

Waarom worden inspanningen die voor veel mensen nuttig zijn niet altijd beloond?

Waarom is de zorg geprivatiseerd en waarom moeten er winsten gemaakt worden over de ruggen van zieken, zwakken en gehandicapten?

Een kankerpatiënt levert al gauw een omzet op van zo’n drie ton per jaar. Wie heeft baat bij zo’n ziekte? In elk geval degene die géén baat heeft bij zijn genezing.

  Big Pharma

Een zwaar gehandicapte kost de samenleving zo’n drie ton per jaar. Hoe kan dat?

Geef mij drie ton per jaar en ik neem zo’n zwaar gehandicapte mee naar een zonnig eilandje, koop een huis met zwembad en zorg dat het hem aan niets zal ontbreken. Nu zitten er een paar honderd in een grote verzorgingsflat en moeten ze – door gebrek aan personeel – op commando poepen in de ochtend – omdat dat efficiënter is – en worden ze het grootste deel van de dag aan hun lot overgelaten. Met een alarmbelletje om hun nek.

  gehandicapte

Waar gaan al die miljoenen dan heen? Welke zakken worden gevuld? In elk geval niet die van vrijwilligers, mantelzorgers en verzorgers om de gehandicapten heen. En het geld wordt ook niet besteed aan de huur, want die betaalt de gehandicapte zelf van zijn minimale uitkering.

Vastgoedhandelaren. De moderne maffia. Ze kopen een gebouw met geld dat ze vanuit eerdere graaipartijen verkregen hebben. Dan verhuren ze delen van het gebouw tegen asociale bedragen. Van de huuropbrengsten kopen ze weer andere gebouwen en zo worden ze al slapende rijk. Ten koste van anderen, want wie niet (meer) betaalt, wordt het gebouw uitgezet. Desnoods met geweld. Boeit ze geen ruk, want er staan meer onnozelen te wachten om uitgemolken te worden.

  Beijing_CBD_2008-8-23

Ben ik naïef? Leg me dan uit waar ik de plank missla.

Van mijn ouders leerde ik, dat iemand die liegt een leugenaar is, iemand die graait een graaier, iemand die fraudeert een fraudeur en iemand die zonder mededogen is, een klootzak.

En iemand die volgt, een schaap.

  schapen

‘s Avonds voor ik slapen ga, tel ik de schaapjes.

‘s Morgens ben ik nog steeds niet uitgeteld.

©Helmi van der Helm

 


Laat een Reactie achter

*) Uw eMail-Adres zal niet worden getoond.