De staat is een criminele organisatie

Van kinds af aan wordt ons geleerd dat de staat er is om te helpen. De staat is er om problemen op te lossen, en zonder haar zou de wereld chaotisch, gewelddadig en afschuwelijk zijn. Niet is minder waar. In werkelijkheid is de staat is een criminele organisatie die enkel bestaat om bepaalde groepen op de kosten van anderen te laten leven.

 

Een klein dorpje in Sicilië. De zon schijnt, vogeltjes fluiten en op het dorpspleintje zitten twee oude opaatjes op een bankje. Het lijkt allemaal zo vredig, totdat twee auto’s met bewapende mannen het plein oprijden. Ze stappen uit en stormen een pizzeria binnen. Even later komen ze weer naar buiten en slepen de eigenaar mee. Vastgebonden wordt de man in een auto geduwd en afgevoerd…

De twee opaatjes kijken hoofdschuddend toe. Ze hadden al geruchten gehoord dat de afgevoerde man zijn beschermgeld niet meer wilde betalen. Hij zou er genoeg van hebben gehad dat hij steeds meer werd afgeperst in ruil voor bescherming. Er bleef nauwelijks nog genoeg geld voor hem over om van te leven.

Het oudste opaatje, Andrea, zegt dat hij de restauranteigenaar wel begrijpt: ‘Het is oneerlijk dat hij zijn geld niet mag houden. Hij werkt er zo hard voor, maar toch moet hij steeds zoveel afstaan. En in ruil voor wat? Veiligheid? Er gebeurt hier nooit wat… De enige figuren waarvoor we moeten vrezen zijn die mannen die ons oppakken als we geen beschermgeld betalen.’

‘Maar nee’, zegt de andere bejaarde, ‘die man heeft het aan zichzelf te wijten dat hij nu is opgepakt. Als hij gewoon braaf zijn geld had afgestaan, dan was er nu niks aan de hand geweest. Het is erg egoïstisch dat hij al zijn geld wil houden. Anderen hebben daar net zoveel recht op als hij. Het is niet meer dan logisch dat we worden afgeperst in ruil voor bescherming…’

‘Luigi, wat zeg je nu?!’, roept Andrea. ‘Dat is absurd! Niemand mag worden afgeperst!’

Als de gewapende mannen bij de maffia hadden gehoord, dan was iedereen het nu met Andrea eens geweest. Zij hebben helemaal niet het recht om de restauranteigenaar af te persen in ruil voor bescherming. Waarom praat Luigi dat goed? Is hij dement aan het worden?

Dit verhaaltje gaat echter niet over de maffia. De gewapende mannen werken voor de overheid. Andrea is een libertariër, terwijl Luigi de gemiddelde burger is. De restauranteigenaar wilde niet langer belasting betalen en werd daarom gearresteerd door de fiscale politie.

Maakt dat iets uit voor de verhaallijn? Nee, want de maffia en de staat zijn nagenoeg identiek. Beide claimen een monopolie op geweld en persen mensen af in ruil voor hun diensten. Er is geen sprake van keuzevrijheid. Wie niet voor de bescherming van de maffia of de overheid wil betalen, wordt opgepakt.

De staat claimt er te zijn voor het welzijn van de gemeenschap, maar dat is slechts een smoesje om mensen zonder enige schaamte te kunnen afpersen. De staat is een criminele organisatie, en in tegenstelling tot wat haar medewerkers beweren is haar bestaansrecht net zo illegitiem als dat van de maffia of iedere andere bende rovers.

De twee fundamentele kenmerken van de staat zijn een monopolie op geweld en het verkrijgen van inkomen door belastingheffing. Dat maakt de staat per definitie immoreel, en zij dient daarom afgeschaft te worden. We zullen nu zien waarom.

Belasting

Diefstal is het wegnemen van legitiem verkregen eigendom zonder toestemming van de eigenaar. Dit wordt dan ook terecht bestraft door de overheid, althans in de weinige gevallen dat de politie de dief daadwerkelijk te pakken krijgt. De grootste dief wordt echter sowieso niet gearresteerd, want dat is de overheid zelf. De belastingdienst steelt ongeveer de helft van het inkomen van iedere werkende, dat is veel meer dan dat alle private-sector-criminelen bij elkaar opgeteld doen.

Specifiek gezien gaat het om afpersing. Onder dreiging van geweld dienen mensen hun geld af te staan, doen ze dat niet dan komen gewapende mensen langs om hen voor lange tijd op te sluiten. Daar kan de gemiddelde kruimeldief alleen maar van dromen.

De meeste burgers, de Luigi’s van deze wereld, zullen het niet met dit verhaal eens zijn. Belasting heffen is rechtvaardig, zo hebben zij geleerd in het staatsonderwijs. Laten we eens kijken naar de drie meest genoemde rechtvaardigingen voor het heffen van belasting:

Belasting is geen diefstal, want je krijgt er ook dingen voor terug.

Natuurlijk levert de overheid bepaalde diensten van dat belastinggeld, maar dat verandert niks aan het feit dat het diefstal is. Als een dief een huis leeg rooft en in ruil daarvoor de plantjes water geeft, is het dan geen diefstal meer? Als de maffia in ruil voor het geld dat zij afneemt bescherming geeft, is het dan geen afpersing meer? Precies. De eigenaar heeft niet om besproeide plantjes of bescherming gevraagd, en dus blijft het gewoon een vorm van agressie. Belastingheffing is niet anders.

Ook dat bepaalde zaken, zoals onderwijs en rechtshandhaving, noodzakelijk zijn voor een goed functionerende samenleving doet daar niks aan af. Voedsel is ook noodzakelijk, maar dat geeft supermarkten niet het recht om mensen van een deel van hun inkomen te beroven.

Diensten die de overheid nu levert zouden– net als voedsel – gewoon door de markt geleverd moeten worden. Burgers hebben dan de vrijheid om zelf te kiezen welke diensten ze afnemen, in plaats van dat ze gedwongen worden zoals in het huidige systeem.

Belasting is geen diefstal, want dat is democratisch zo besloten.

Dat de meerderheid ergens voor is, betekent niet dat het ook rechtvaardig is. Denk maar aan de slavernij. Eeuwenlang werd dat als heel normaal gezien en door de meerderheid van de bevolking gesteund, maar maakt dat het rechtvaardig? Natuurlijk niet.

Als iemand door twee criminelen van zijn tas wordt beroofd, dan wordt dat gezien als onrechtvaardig. En terecht. Dat de criminelen in de meerderheid zijn, verandert daar niks aan, ook al stemmen ze er duizend keer over.

Als de overheid echter probeert om belastingheffing te legitimeren door erop te wijzen dat de meerderheid van de bevolking haar steunt, dan lijkt vrijwel iedereen dat te accepteren. Er hangt een hoop mystiek rond de overheid, maar in feite is het niet meer dan een maffiose groep mensen met een vlag en een volkslied. Dat geeft hen geen speciale rechten.

Belasting is geen diefstal, want dat is zo vastgelegd in het sociaal contract.

De theorie van het sociaal contract wordt vaak gebruikt om het handelen van de overheid te verdedigen, en zo ook het heffen van belasting. Maar kan iemand zich herinneren ooit zo’n contract getekend te hebben? Om een contract rechtsgeldig te maken dient het ondertekend te zijn door alle deelnemende partijen, maar dat is hier dus duidelijk niet het geval. Niemand heeft ooit een contract ondertekend waarin hij de overheid toestemming geeft om belasting te heffen.

‘Maar’, zo zullen de verdedigers van het sociaal contract zeggen, ‘dat je überhaupt in dit land woont geeft al aan dat je het sociaal contract steunt.’ Dus omdat iemand in een bepaald gebied is geboren zit hij al meteen vast aan een contract? Dat klinkt als slavernij. Ieder mens wordt als vrij individu geboren en de theorie van het sociaal contract slaat dan ook nergens op.

Monopolie op geweld

Het andere fundamentele kenmerk waarmee de overheid zich onderscheidt van andere organisaties is het monopolie op geweld. Als bedrijven willen concurreren met de overheid in het verlenen van rechtspraak en rechtshandhaving, dan worden zij met geweld door overheid uit de markt verdreven. Wil je als ondernemer een betere service verlenen dan de politie in het beschermen van mensen, dan verdwijn je mooi een paar jaar in de gevangenis.

Opnieuw is hier sprake van een dubbele standaard. Als gewone bedrijven een monopolie zouden vormen door concurrenten met geweld uit de markt te dwingen, dan wordt dat terecht door de overheid bestraft. Kun je je voorstellen dat de Albert Heijn concurrerende supermarkten met geweld zou sluiten en de eigenaren ervan jarenlang zou opsluiten? Dat zou belachelijk zijn, maar het is precies wat de overheid doet met mensen die het monopolie van de overheid op rechtshandhaving willen doorbreken.

Overigens is dat niet de enige sector waar de overheid haar monopolie met geweld handhaaft. Zo is het verboden om kinderen thuisonderwijs te geven, tenzij de overheid daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. Dat kinderen met thuisonderwijs uitstekende resultaten boeken maakt niet uit, kinderen worden door de overheid verplicht naar school gestuurd. Als een ondernemer mensen zou dwingen om zijn producten af te nemen, dan zou het land terecht te klein zijn. Maar de overheid komt er ongestoord mee weg.

Luigi zou het daar vast niet mee eens zijn, want:

Als de overheid haar monopolie op geweld verliest dan wordt het chaos.

Dit argument komt van de bekende filosoof Hobbes en wordt tegenwoordig helaas als onomstreden waarheid beschouwd. Hobbes beargumenteerde dat de mens van nature slecht is (homo homini lupus est), en dat er daarom een overheid nodig is om een permanente staat van oorlog en chaos te voorkomen.

Het is echter nog maar de vraag of de mensheid van nature zo slecht is. En zelfs als dat wel zo is, dan is het juist heel onverstandig om een deel van die slechte mensen een instituut te geven (de overheid) van waaruit zij veel macht kunnen uitoefenen over de rest van de mensheid. De geschiedenis heeft al aangetoond tot welke gruweldaden dat kan leiden. Veel beter is het om de macht te verspreiden. En de beste manier om dat te doen is via decentralisatie en de vrije markt.

Uit historisch onderzoek is gebleken dat een vrije markt in rechtspraak en rechtshandhaving geen wereldvreemde fantasie is, maar dat zij daadwerkelijk heeft bestaan in diverse samenlevingen. In alle gevallen was het een groot succes. Denk aan middeleeuws Ierland en IJsland, of het westen van Amerika in de negentiende eeuw.

Murray Rothbard, Robert Murphy en andere libertarische academici hebben al overtuigend aangetoond dat een systeem van private rechtshandhaving ook in onze moderne samenleving succesvol kan zijn. Het idee dat alleen de overheid voor veiligheid zou kunnen zorgen is een mythe [bezoek voor meer daarover komende zondag de Vrijspreker].

Conclusie

Van de maffia accepteren we niet dat zij mensen afperst. Waarom zouden we er dan geen probleem mee moeten hebben als de overheid precies hetzelfde doet? Van een ondernemer accepteren we het niet als hij met geweld zijn concurrenten wegjaagt. Waarom zou de overheid dat dan wel mogen doen? Alle argumenten om het handelen van de staat te rechtvaardigen zijn gebaseerd op drijfzand. De staat heeft net zo weinig bestaansrecht als iedere andere criminele organisatie.

Blijf geen Luigi, maar word een Andrea. Spreek je uit tegen het handelen van de staat en pleit voor haar afschaffing.

©Gale Boetticher

Gale Boetticher

 


Laat een Reactie achter

*) Uw eMail-Adres zal niet worden getoond.